Carregant

Si us plau, esperi

2019/081 (91/2019/46)

Contracte d'obres del projecte d'impermeabilització de la graderia principal (costat nord-sobre vestidors) del camp de futbol del c. Girona (obra 25/19)
Aquesta licitació es tramita electronicament a través de la plataforma de licitació PIXELWARE: https://licitacioelectronica.granollers.cat L'accés a la plataforma és totalment GRATUÏT. Per accedir a la plataforma PIXELWARE, els licitadors que no estiguin donats d'alta hauran de registrar-se seguint instruccions que consten en el plec de clàusules administratives particulars d'aquest expedient. US RECOMANEM que verifiqueu el vostre programari amb temps suficient abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. Les ofertes que entrin fora del termini establert en la plataforma de licitació quedaran excloses. Us recordem que teniu a la vostra disposició el Servei d'Atenció al Client de PIXELWARE a través del telèfon 91 803 66 27 de dilluns a divendres, excepte festius nacionals, de 08:00 a 18:00 h
Import sense IVA
74.349,56 EUR
Estat Formalitzat
Període de sol·licituds 02/d’oct./2019 00:00 - 17/d’oct./2019 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert súper simplificat
SARA No
Valor estimat 74.349,56 EUR
codi CPV
45261420-4 Treballs d'impermeabilització 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Declaració confidencialitat segons model Annex I del PCAP
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs - Segons model pàg. 13 i 14 del PCAP
  • Oferta ampliació del termini de garantia
  • Oferta de baixa sobre preus contradictoris
  • Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 02/d’oct./2019

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 02/d’oct./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració confidencialitat

Publicat el 02/d’oct./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model solvència tècnica

Publicat el 02/d’oct./2019

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anuncio de licitación

  Publicat el 02/10/2019 a les 13:00

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud