Carregant

Si us plau, esperi

2019/095 (104/2019/46)

CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ D'UNA CANONADA D'AIGUA AL CARRER FRANCESC RIBES
Constitueix l'objecte contractual l'execució del projecte executiu d'instal·lació d'una canonada d'aigua al Carrer Francesc Ribes.
Import sense IVA
148.729,58 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 11/de nov./2019 13:30 - 09/de des./2019 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 148.729,58 EUR
codi CPV
45332200-5 Treballs d'estesa de canonades d'aigua 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I, pàg. 43 i 44, del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàgs. 8 i 9 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica (segons clàusula 14 criteri A, de les pàgs. 15 a la 21, del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta econòmica (segons model pàg. 11 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 11/de nov./2019

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 11/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex autorització ADIF

Publicat el 11/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex planols ADIF

Publicat el 11/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 11/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració confidencialitat

Publicat el 11/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Solvencia tècnica

Publicat el 11/de nov./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud