Carregant

Si us plau, esperi

2019/075 (257/2019/48)

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE GESTIONAT I SUBSCRIPCIÓ I MANTENIMENT DE PROGRAMARI DELS SISTEMES INFORMÀTICS ( LOT 1:SUBSCRIPCIÓ, MANTENIMENT I GESTIÓ DE SUPORT DELS PROGRAMARIS DELS SERVEIS PRINCIPALS)
Prestació dels serveis gestionats, subscripció i manteniment de programari de sistemes informàtics: Lot 1: Subscripció i manteniment de programari i la gestió de suports de fabricant dels diferents programaris corresponents als serveis principals de l'Ajuntament de Granollers
Import sense IVA
56.453,34 EUR
Estat Desert
Període de sol·licituds 15/de nov./2019 13:00 - 17/de des./2019 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 135.488,02 EUR
codi CPV
50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes 

72514300-4 Serveis de gestió d'instal·lacions per al manteniment de sistemes informàtics 

72600000-6 Serveis de suport informàtic i de consultoria 

72611000-6 Serveis de suport informàtic tècnic 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I de la pàg. 42 del PCAP)
    • Declaració responsable (segons model pàg. 10, 11 i 12 del PCAP)
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • Proposta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 13/de nov./2019

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 13/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 15/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració confidencialitat

Publicat el 15/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 15/de nov./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud