Carregant

Si us plau, esperi

2019/075 (257/2019/48)

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE GESTIONAT I SUBSCRIPCIÓ I MANTENIMENT DE PROGRAMARI DELS SISTEMES INFORMÀTICS ( LOT 1:SUBSCRIPCIÓ, MANTENIMENT I GESTIÓ DE SUPORT DELS PROGRAMARIS DELS SERVEIS PRINCIPALS)
Prestació dels serveis gestionats, subscripció i manteniment de programari de sistemes informàtics: Lot 1: Subscripció i manteniment de programari i la gestió de suports de fabricant dels diferents programaris corresponents als serveis principals de l'Ajuntament de Granollers
Import sense IVA
56.453,34 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 15/de nov./2019 13:00 - 17/de des./2019 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 135.488,02 EUR
codi CPV
50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes 

72514300-4 Serveis de gestió d'instal·lacions per al manteniment de sistemes informàtics 

72600000-6 Serveis de suport informàtic i de consultoria 

72611000-6 Serveis de suport informàtic tècnic 

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Tamany màxim per document: 250 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I de la pàg. 42 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 10, 11 i 12 del PCAP)
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Proposta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 13/de nov./2019

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 13/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 15/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració confidencialitat

Publicat el 15/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 15/de nov./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud