Carregant

Si us plau, esperi

2019/001 (273/2019/48)

CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ TÈCNICA DEL PUNT DE TROBADA DE GRANOLLERS
Servei de gestió tècnica del punt de trobada de Granollers, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars
Import sense IVA
191.000,00 EUR
Estat Formalitzat
Període de sol·licituds 29/de nov./2019 13:00 - 16/de des./2019 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 458.400,00 EUR
codi CPV
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model annex I de la pàg. 46 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàgs. 10, 11 i 12 del PCAP )
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica (seguint el criteri A de la clàusula V de les pàgs. 19 a la 23 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta econòmica (segons model pàgs. 13 i 14 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 29/de nov./2019

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 29/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 29/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració confidencialitat

Publicat el 29/de nov./2019

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 29/de nov./2019

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud