Carregant

Si us plau, esperi

2020/006 (7/2020/46)

CONTRACTE MIXT D'OBRES PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN ITINERARI ACCESSIBLE MITJANÇANT RAMPES MECÀNIQUES AL CARRER CARLES RIBA ENTRE LA PLAÇA DE LA FONT VERDA I EL CARRER LLUÍS VIVES, AIXÍ COM L’EXECUCIÓ DE L’OBRA I MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.
Redacció del projecte bàsic d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques al Carrer Carles Riba entre la plaça de la Font verda i el carrer Lluis Vives, així com l'execució de l'obra i el manteniment de la instal·lació, segons les prestacions per fases següent: Fase 1: Prestació 1: Redacció del Projecte bàsic i projecte executiu d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques al Carrer Carles Riba entre la plaça de la Font verda i el carrer Lluis Vives. Fase 2: Prestació 2: Execució de l'obra d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font verda. Fase 3: Prestació 3: Manteniment de la instal·lació de les rampes mecàniques a la Font verda.
Import sense IVA
1.469.800,65 EUR
Estat Desert
Periode de sol·licituds 21/de febr./2020 10:00 - 21/de maig/2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 1.469.800,65 EUR
codi CPV
45313200-6 Instal·lació d'escales mecàniques 

50532000-3 Serveis de reparació i manteniment de maquinària elèctrica, aparells i equip associat 

71200000-0 Serveis d'arquitectura i serveis connexos 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I, pàg 41 i 42 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 11, 12 i 13 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica (segons criteris A de la clàusula 14, pàgs. 18 i 19 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta econòmica (segons model pàg. 13 i 14 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 20/de febr./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 20/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 20/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 20/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 20/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de suspensió del termini de presentació d'ofertes

Publicat el 17/de març/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci aixecament suspensió del termini de presentació d'ofertes

Publicat el 07/de maig/2020

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 20/02/2020 a les 13:19