Carregant

Si us plau, esperi

2019/051 (12/2020/48)

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I LES ELÈCTRIQUES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS INCLOENT ELS TREBALLS RELACIONATS
El contracte té com a objecte la prestació del servei de conservació, manteniment i altres treballs relacionats del conjunt de les instal·lacions de l'enllumenat públic i de les elèctriques dels edificis municipals de Granollers, que formen part del patrimoni municipal», desglossat en els lots a continuació indicats: Lot 1: Manteniment de l'enllumenat públic i ornamental alimentat des d'escomeses situades a la via publica, de les entitats a continuació indicades: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Carrer Sant Josep, 7 08401 Granollers P0809500-B GRANOLLERS MERCAT, EPE Carrer de Tres Torres, 18 08401 Granollers Q0801347-F Lot 2 : Manteniment de les Instal·lacions elèctriques dels equipaments municipals que inclou la xarxa d'alimentació elèctrica, quadres de protecció i control, produccions alternatives i/o complementàries, i receptors de il·luminació tant si són interiors com exteriors, independentment de la seva funció, de les entitats a continuació indicades: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Carrer Sant Josep, 7 08401 Granollers P0809500-B ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS C/Enric Prat de la Riba, 77 08401 Granollers B65237877 GRANOLLERS MERCAT, EPE Carrer de Tres Torres, 18 08401 Granollers Q0801347-F PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU Carrer Anselm Clavè, 40-42 08401 Granollers P5809506H GRANOLLERS PROMOCIONS, S.A. Carrer del Rec, 50 08401 Granollers A59145250 CONSORCI MONTSERRAT MONTERO Camí Santa Quitèria, s/n 08400 Granollers Q0801565-C d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que els regulen»
Import sense IVA
2.993.539,41 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 02/de març/2020 11:00 - 25/de maig/2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 5.987.078,82 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I de la pàg. 50 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 17, 18 i 19 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lote 1: CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I LES ELÈCTRIQUES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS INCLOENT ELS TREBALLS RELACIONATS
   • Proposta tècnica (segons criteris A de la clàusula V, pàg. 27 i Annex III del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I LES ELÈCTRIQUES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS INCLOENT ELS TREBALLS RELACIONATS
   • Proposta tècnica (segons criteris A de la clàusula V, pàg. 28 i Annex III del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lote 1: CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I LES ELÈCTRIQUES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS INCLOENT ELS TREBALLS RELACIONATS
   • Proposta econòmica Lot 1 (segons model pàg. 20, 21 i 22 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I LES ELÈCTRIQUES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS INCLOENT ELS TREBALLS RELACIONATS
   • Proposta econòmica Lot 2(segons model pàg. 20, 21 i 22 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1: Manteniment de l'enllumenat públic i ornamental alimentat des d'escomeses situades a la via publica, de les entitats a continuació indicades: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Carrer Sant Josep, 7 08401 Granollers P0809500-B GRANOLLERS MERCAT, EPE Carrer de Tres Torres, 18 08401 Granollers Q0801347-F 2.176.487,62 Avaluació
45316100-6 Instal·lació d'equip d'enllumenat exterior 

50232100-1 Serveis de manteniment d'enllumenat públic de carrers 

50711000-2 Serveis de reparació i manteniment d'equips elèctrics d'edificis 

2 Lot 2 : Manteniment de les Instal·lacions elèctriques dels equipaments municipals que inclou la xarxa d'alimentació elèctrica, quadres de protecció i control, produccions alternatives i/o complementàries, i receptors de il·luminació tant si són interiors com exteriors, independentment de la seva funció, de les entitats a continuació indicades: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Carrer Sant Josep, 7 08401 Granollers P0809500-B ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS C/Enric Prat de la Riba, 77 08401 Granollers B65237877 GRANOLLERS MERCAT, EPE Carrer de Tres Torres, 18 08401 Granollers Q0801347-F PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU Carrer Anselm Clavè, 40-42 08401 Granollers P5809506H GRANOLLERS PROMOCIONS, S.A. Carrer del Rec, 50 08401 Granollers A59145250 CONSORCI MONTSERRAT MONTERO Camí Santa Quitèria, s/n 08400 Granollers Q0801565-C d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que els regulen» 817.051,79 Avaluació
45316100-6 Instal·lació d'equip d'enllumenat exterior 

50232100-1 Serveis de manteniment d'enllumenat públic de carrers 

50711000-2 Serveis de reparació i manteniment d'equips elèctrics d'edificis 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 28/de febr./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 28/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 28/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4,8 del PPT

Publicat el 28/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5,6 del PPT

Publicat el 28/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 28/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 28/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de suspensió del termini de presentació d'ofertes

Publicat el 17/de març/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota aclaratoria

Publicat el 08/d’abr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci aixecament suspensió del termini de presentació d'ofertes

Publicat el 07/de maig/2020

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anuncio de licitación

  Publicat el 28/02/2020 a les 13:17

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud