Carregant

Si us plau, esperi

2019/094 (36/2020/48)

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ (lot 1 I lot 2) PER A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES
Prestació del servei de prevenció aliè per a l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites, que es desglossa en dos lots: Lot 1: Desenvolupament de les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Lot 2: Desenvolupament de l'especialitat de Medicina del Treball , d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars que els regulen
Import sense IVA
99.890,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 09/de març/2020 14:15 - 26/de maig/2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 245.035,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaración de confidencialitat (según model Anexo I de la pág. 53 del PCAP)
  • Declaración responsable (segun modelo pág. 14, 15 y 16 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lote 1: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ (lot 1 I lot 2) PER A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES
   • Proposta tècnica (segons criteris A de la clàusula V, pàgs. 27, 28 i 29 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ (lot 1 I lot 2) PER A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES
   • Propuesta técnica Lote 2 (segun criterios A de la cláusula V, págs. 30 i 31 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lote 1: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ (lot 1 I lot 2) PER A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES
   • Proposta econòmica Lot 1 (segons model de la pàg. 17 a la 23 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ (lot 1 I lot 2) PER A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES
   • Propuesta económica Lote 2 (segons model de la pàg. 17 a la 23 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Prestació del servei de prevenció aliè per a l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites, que es desglossa en dos lots: Lot 1: Desenvolupament de les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada. , d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars que els regulen 11.760,00 Avaluació
71317000-3 Serveis de consultoria en protecció ycontrol de riscos 

71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat 

2 Prestació del servei de prevenció aliè per a l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites, que es desglossa en dos lots: Lot 2: Desenvolupament de l'especialitat de Medicina del Treball , d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars que els regulen 44.065,00 Avaluació
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

85100000-0 Serveis de salut 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 06/de març/2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 06/de març/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 06/de març/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 06/de març/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 06/de març/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de suspensió del termini de presentació d'ofertes

Publicat el 17/de març/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci aixecament suspensió del termini de presentació d'ofertes

Publicat el 07/de maig/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci ampliació termini

Publicat el 20/de maig/2020

Descarregar

Composició de l'expedient

Lot article Import unitari quantitat total
2 sense IVA 34.770,00 EUR 1 34.770,00 EUR
2 iva 21 9.295,00 EUR 1 9.295,00 EUR

Anuncis de licitació publicats

 • Anuncio de licitación

  Publicat el 09/03/2020 a les 13:36

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud