Carregant

Si us plau, esperi

2020/015 (100/2020/48)

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I MONITORATGE DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES INCLOSES EN EL PROGRAMA FES-TE L'ESTIU (LOT 1 I LOT 2) DE GRANOLLERS
Prestació del servei de gestió i monitoratge de les activitats esportives incloses en el programa Fes-te l'Estiu, desglossat en dos lots a continuació indicats: Lot 1: Gestió i monitoratge de les activitats esportives amb anglès Lot 2: Gestió i monitoratge de les activitats esportives d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars
Import sense IVA
70.400,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 06/de maig/2020 16:00 - 25/de maig/2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 126.720,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I, pàg. 41 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 10, 11 i 12 del PCAP)
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Lote 1: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I MONITORATGE DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES INCLOSES EN EL PROGRAMA FES-TE L'ESTIU (LOT 1) DE GRANOLLERS
   • Proposta econòmica Lot 1 (segons model pàgs. 13, 14 i 15 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I MONITORATGE DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES INCLOSES EN EL PROGRAMA FES-TE L'ESTIU (LOT 2) DE GRANOLLERS
   • Proposta econòmica del Lot 2 (segons model pàg. 13, 14 i 15 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Prestació del servei de gestió i monitoratge de les activitats esportives incloses en el programa Fes-te l'Estiu, desglossat en dos lots a continuació indicats: Lot 1: Gestió i monitoratge de les activitats esportives amb anglès d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars 26.880,00 Avaluació
92000000-1 Serveis d'esplai, culturals i esportius 

2 Prestació del servei de gestió i monitoratge de les activitats esportives incloses en el programa Fes-te l'Estiu, desglossat en dos lots a continuació indicats: Lot 2: Gestió i monitoratge de les activitats esportives d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars 43.520,00 Avaluació
92000000-1 Serveis d'esplai, culturals i esportius 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 06/de maig/2020

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 06/de maig/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 06/de maig/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 06/de maig/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 06/de maig/2020

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anuncio de licitación

  Publicat el 06/05/2020 a les 14:42

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud