Carregant

Si us plau, esperi

2020/038 (139/2020/48)

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DESTINATS A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL (XTM) LOT 1 I LOT 2 DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES
Subministrament i els serveis relacionats amb els àmbits de seguretat perimetral (tallafocs), xarxa sense fils (wifi), electrònica de xarxa (switchs) i la infraestructura de connectivitat d'edificis mitjançant la xarxa de fibra òptica municipal (fibra), desglossat en dos lots a continuació indicats: Lot 1 – Subministrament, manteniment i suport dels equips que conformen la xarxa de telecomunicacions municipal (tallafocs, wifi, switchs) Lot 2 – Manteniment i millores de la infraestructura de xarxa municipal de fibra òptica. per l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites a continuació indicades: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H ROCA UMBERT FABRICA DE LES ARTS,SL B65237877 GRANOLLERS MERCAT EPE Q0801347F
Import sense IVA
442.971,56 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 18/de juny/2020 14:30 - 20/de jul./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA
Valor estimat 644.291,50 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Tamany màxim per document: 250 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I de la pàg. 42 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 11, 12 i 13 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lote 1: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DESTINATS A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL (XTM) LOT 1 I LOT 2 DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES
   • Proposta tècnica del Lot 1 (segons criteri A de la clàusula V, pàg. 20 i 21 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DESTINATS A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL (XTM) LOT 1 I LOT 2 DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES
   • Proposta tècnica del Lot 2 (segons criteri A de la clàusula V, pàg. 21 i 22 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lote 1: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DESTINATS A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL (XTM) LOT 1 I LOT 2 DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES
   • Proposta econòmica (segons model pàg. 14 i 15 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DESTINATS A LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL (XTM) LOT 1 I LOT 2 DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES
   • Proposta econòmica del Lot 2 (segons model pàg. 14 i 15 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Subministrament i els serveis relacionats amb els àmbits de seguretat perimetral (tallafocs), xarxa sense fils (wifi), electrònica de xarxa (switchs) i la infraestructura de connectivitat d'edificis mitjançant la xarxa de fibra òptica municipal (fibra), desglossat en dos lots a continuació indicats: Lot 1 – Subministrament, manteniment i suport dels equips que conformen la xarxa de telecomunicacions municipal (tallafocs, wifi, switchs) per l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites a continuació indicades: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H ROCA UMBERT FABRICA DE LES ARTS,SL B65237877 GRANOLLERS MERCAT EPE Q0801347F 383.467,43 Publicat
32412100-5 Xarxa de telecomunicacions 

32522000-8 Equip de telecomunicacions 

32524000-2 Sistema de telecomunicacions 

2 Subministrament i els serveis relacionats amb els àmbits de seguretat perimetral (tallafocs), xarxa sense fils (wifi), electrònica de xarxa (switchs) i la infraestructura de connectivitat d'edificis mitjançant la xarxa de fibra òptica municipal (fibra), desglossat en dos lots a continuació indicats: Lot 2 – Manteniment i millores de la infraestructura de xarxa municipal de fibra òptica. per l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites a continuació indicades: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H ROCA UMBERT FABRICA DE LES ARTS,SL B65237877 GRANOLLERS MERCAT EPE Q0801347F 59.504,13 Publicat
50331000-4 Serveis de reparació i manteniment de línies de telecomunicació 

50332000-1 Serveis de manteniment d'infraestructura de telecomunicacions 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 18/de juny/2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 18/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 18/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 18/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 18/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 del PPT

Publicat el 18/de juny/2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2020/038 (139/2020/48): Taula d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

22 de juliol 2020 10:00

Pendent

Anuncis de licitació publicats

 • Anuncio de licitación

  Publicat el 18/06/2020 a les 13:59

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud