Carregant

Si us plau, esperi

2020/054 (49/2020/46)

CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA OCTOGONAL DE L'ANTIGA FABRICA TORRAS VILLÀ (OBRA 16/20) EN EL MARC D'ACTUACIÓ DE L'EIX 6.3.1 DEL FEDER 2014-2020
Execució de les obres d'intervenció sobre la xemeneia de planta octogonal de l'antiga fàbrica Can Torras, situada a la rambla Tarradellas per tal de consolidar i reparar les lesions i patologies detectades en l'esmentada xemeneia, mitjançant la reparació d'esquerdes, reposició o tractament de zones amb maó ceràmic en mal estat, restitució de la cornisa de pedra natural del sòcol, tractament hidrofugant de tota la superfície de maó ceràmic i coronament de la sortida superior de fums
Import sense IVA
20.321,18 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 22/de juny/2020 15:30 - 08/de jul./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Órgano de contratación
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert súper simplificat
SARA No
Valor estimat 20.321,18 EUR
codi CPV
45454100-5 Treballs de restauració 

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

  • Tamany màxim per document: 250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I, pàg. 41 del PCAP)
    • Declaració responsable (segons model pàgs. 12 i 13 del PCAP )
    • Proposta econòmica (segons model pàg. 14 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 22/de juny/2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud