Carregant

Si us plau, esperi

2022/059 (7/2022/43)

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MIXT PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE CONTROL ALS EIXOS PRINCIPALS I SECUNDARIS D'ACCÉS A L'ILLA DE VIANANTS DE GRANOLLERS, FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA NEXT GENERATION
Aquest Plec té per objecte la contractació, conforme a les característiques que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la instal·lació, integració, posada en marxa i manteniment d'un sistema de videovigilància al municipi de Granollers amb anàlisi intel·ligent de vídeo per tal de pacificar el centre urbà i controlar els accessos en diversos punts municipals d'interès. finançat amb fons de Mecanismes de Recuperació i Resiliència.
Import sense IVA
424.812,61 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
09/de juny/2022 14:00 - 28/de jul./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 424.812,61 EUR
codi CPV
32323500-8 Sistema de vigilància per vídeo 

35120000-1 Sistemes i dispositius de vigilància i seguretat 

45233250-6 Treballs de pavimentació, excepte carreteres 

45233292-2 Instal·lació d'equip de seguretat 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I pàg. 51 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 11, 12 i 13 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica (segons criteri A de la clàusula V, de les pàgs. 19 a la 24 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Proposta econòmica (segons model pág. 14 i 15 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de suspensió

Publicat el 08/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Certificat acord suspensio

Publicat el 08/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Certificat acord modificació PPT i ampliació termini

Publicat el 12/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci ampliació termini

Publicat el 12/de jul./2022

Descarregar