Carregant

Si us plau, esperi

2022/064 (4/2022/CONT)

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENTS EN RÈGIM DE LLOGUER DELS MÒDULS SANITARIS, CAMERINOS, CABINES SANITÀRIES, CABINES SANITÀRIES QUÍMIQUES ADAPTADES A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA I URINARIS QUÍMICS, AIXÍ COM ELS VEHICLES I MITJANS PER AL CORRECTE TRACTAMENT ESPECIALITZAT DE RESIDUS DE LES CABINES I URINARIS PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PEL SERVEI D'ACCIÓ CULTURAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris, camerinos, les cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics, així com els vehicles, els mitjans materials i humans per al correcte tractament especialitzat de residus de les cabines i urinaris, per a les activitats organitzades pel servei d’Acció Cultural. El contracte inclou les funcions d’assessorament, preproducció, producció executiva i postproducció i es desglossa en els següents lots: LOT 1: Lloguer de mòduls sanitaris i camerinos. LOT 2: Cabines sanitàries químiques i cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics. LOT 3: Neteja dels mòduls sanitaris i camerinos
Import sense IVA
13.886,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
16/de juny/2022 14:00 - 04/de jul./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 58.321,20 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completamente objetiva
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I pàg. 39 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 13 i 14 del PCAP)
  • Lot 1: LOT 1
   • Proposta econòmica Lot 1 (segons model pág. 15 del PCAP)
  • Lot 2: LOT 2
   • Proposta econòmica Lot 2 (segons model pág. 15 del PCAP)
  • Lot 3: LOT 3
   • Proposta econòmica Lot 3 (segons model pág. 15 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 LOT 1: Lloguer de mòduls sanitaris i camerinos. 3.700,00 Avaluació
44411000-4 Aparells sanitaris 

2 LOT 2: Cabines sanitàries químiques i cabines sanitàries químiques adaptades a persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics. 4.966,00 Avaluació
44411000-4 Aparells sanitaris 

3 LOT 3: Neteja dels mòduls sanitaris i camerinos 5.220,00 Avaluació
44411000-4 Aparells sanitaris 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex I del PPT

Publicat el 07/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 16/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 16/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 16/de juny/2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Publicat el 16/de juny/2022

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 16/06/2022 a les 13:24

  Veure Anunci