Carregant

Si us plau, esperi

2022/060 (3/2022/CONT)

CONTRACTE DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE LES AUDITORIES INTERNES I EXTERNES DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I LES AUDITORIES EXTERNES DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL, IMPLANTATS A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
La realització de les auditories internes i externes del Sistema de Gestió de Qualitat i les auditories externes del Sistema de Gestió Ambiental, que té implantats l'Ajuntament de Granollers en diferents dependències municipals.
Import sense IVA
47.827,84 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
26/de jul./2022 11:00 - 25/d’ag./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 55.002,02 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I pàg. 46 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 13, 14, 15 i 16 del PCAP)
  • Lot 1: Lot 1
   • Proposta econòmica (segons model pág. 16 del PCAP)
  • Lot 2: Lot 2
   • Proposta econòmica (segons model pág. 17 del PCAP)
  • Lot 3: Lot 3
   • Proposta econòmica (segons model pág. 18 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Realització del manteniment i de les auditories internes anuals del Sistema de Gestió de Qualitat implantat a l'Ajuntament de Granollers (en endavant SGQ), basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, pels anys 2023, 2024 i 2025. 31.005,00 Avaluació
90714000-5 Auditoria mediambiental 

2 LOT 2. Realització de les auditories externes del SGQ implantat a l'Ajuntament de Granollers a càrrec d'entitat certificadora, basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 5.625,00 Avaluació
90714000-5 Auditoria mediambiental 

3 LOT 3. Realització de les auditories externes del Sistema de Gestió Ambiental implantat a l'Ajuntament de Granollers (en endavant SGA) a càrrec d'entitat de verificació ambiental 11.197,84 Avaluació
90714000-5 Auditoria mediambiental 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 26/de jul./2022

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 26/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 26/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Publicat el 26/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 26/de jul./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 26/de jul./2022

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 26/07/2022 a les 09:20