Carregant

Si us plau, esperi

2022/073 (64/2022/48)

CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS DE GRANOLLERS
Prestació del servei de neteja dels equipaments esportius, desglossat en dos lots a continuació indicats: LOT 1:Instal·lacions esportives Pavelló municipal del Tub Camp de les Moreres, 25 Pavelló municipal d'Esports Lluís Companys, 2 Pistes municipals d'atletisme Camp de les Moreres, 22 Camp de futbol de Ponent Parc Ponent s/n Camp de futbol de Can Gili Barri de Can Gili Pavelló municipal de Can Bassa Caterina Albert, 15 Pavelló del CB Granollers Girona, 222 Camp de futbol de la Font Verda Josep Carner, s/n Pistes de petanca Granollers Camp de les Moreres, s/n Camp de futbol 1r de maig Parc del Congost, s/n Camp municipal de futbol Girona, 52 Pavelló municipal del Congost Marià Palau, 25 Lot 2: Palau d’Esports Palau d’Esports i dependencies Av. Francesc Macià s/n Es tindran en compte dos tipus de serveis de neteja: 1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte 2.- Neteges extres post partits (majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa feta pel Servei d’Esports així com el servei de neteja de mopes i catifes, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que els regulen
Import sense IVA
413.373,46 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
02/d’ag./2022 13:30 - 02/de set./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 909.421,61 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I pàg. 53 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 18, 19 i 20 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lot 1: Lot 1
   • Proposta tècnica Lot 1 (segons criteri A de la clàusula V, de les pàg. 27 i 28 del PCAP)
  • Lot 2: Lot 2
   • Proposta tècnica Lot 2 (segons criteri A de la clàusula V, de les pàg. 30 i 31 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lot 1: Lot 1
   • Proposta econòmica Lot 1 (segons model págs. 21 i 22 del PCAP)
  • Lot 2: Lot 2
   • Proposta econòmica Lot 2 (segons model pág. 22 i 23 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 LOT 1:Instal·lacions esportives 316.195,56 Avaluació
90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

2 Lot 2: Palau d'Esports 97.177,90 Avaluació
90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex subrogar Lot 1

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex subrogar Lot 2

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 7

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 9

Publicat el 02/d’ag./2022

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 02/08/2022 a les 11:57