Carregant

Si us plau, esperi

2022/062 (11/2022/43)

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I AJUSTOS DELS EQUIPAMENTS I SISTEMES PER LES MILLORES ESCENOTÈCNIQUES DEL TELAR COMPLERT DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS, FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA NEXT GENERATION
Té per objecte la contractació, conforme a les característiques que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el subministrament, la instal·lació, posada en marxa i ajustos dels equipaments i sistemes per les millores escenotècniques del telar complert del TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS finançat amb fons de Mecanismes de Recuperació i Resiliència.
Import sense IVA
127.700,50 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
03/d’ag./2022 13:00 - 30/d’ag./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 127.700,50 EUR
codi CPV
31000000-6 Màquines, aparells, equip i productes consumibles elèctrics; il·luminació 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I pàg. 41 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 9, 10, 11 i 12 del PCAP)
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Proposta econòmica (segons model pág. 13 del PCAP)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 03/d’ag./2022

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 03/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex

Publicat el 03/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 03/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Publicat el 03/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 03/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 03/d’ag./2022

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 03/08/2022 a les 13:05