Carregant

Si us plau, esperi

2022/069 (7/2022/CONT)

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL D'AUS URBANES
Serveis de control d’aus urbanes, segons especificacions descrites en el plec de prescripcions tècniques que el regula. D'acord amb l'article 99.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquesta licitació es divideix en dos lots: - Lot 1: Control de colúmbids (coloms, tórtores, tudons) i altres aus que puguin ser objecte de control puntual, a excepció de les del Lot 2 - Lot 2: Control de cotorres
Import sense IVA
21.034,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
08/d’ag./2022 13:30 - 14/de set./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 42.068,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I pàg. 43 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 11, 12 i 13 del PCAP)
  • Lot 1: Lot 1
   • Proposta econòmica Lot 1 (segons model pág. 14, 15 i 16 del PCAP)
  • Lot 2: Lot 2
   • Proposta econòmica Lot 2 (segons model pág. 16, 17 i 18 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1: Control de colúmbids 17.514,00 Avaluació
90700000-4 Serveis mediambientals 

2 Lot 2: Control de cotorres 3.520,00 Avaluació
90700000-4 Serveis mediambientals 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 04/d’ag./2022

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 08/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 08/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model declaració responsable

Publicat el 08/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 08/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 08/d’ag./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci ampliació termini

Publicat el 06/de set./2022

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Segona ampliació termini

Publicat el 09/de set./2022

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

2022/069 (7/2022/CONT): Oferta

7 de setembre 2022 10:00

En curs

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 08/08/2022 a les 11:47

  Veure Anunci