Carregant

Si us plau, esperi

2020/034 (119/2020/48)

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, GAS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS A GRANOLLERS
Realització de les tasques de conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions de climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments municipals de Granollers, que es relacionen a l'annex 1 i annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques" Lot 1: conservació i manteniment preventiu i correctiu del conjunt d'instal·lacions de climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments municipals de les següents entitats adscrites : Ajuntament de Granollers P0809500-B Granollers Mercat, EPE Q0801347-F Patronat Municipal del Museu P5809506H Granollers Promocions SA A59145250 Consorci Montserrat Montero Q0801565-C Lot 2: conservació i manteniment preventiu i correctiu del conjunt d'instal·lacions de climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments de: Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL, B65237877 d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que els regulen»
Import sense IVA
667.900,62 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds 14/de jul./2020 10:00 - 24/d’ag./2020 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Granollers
Òrgan de contractació
Ajuntament de Granollers
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.083.457,27 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració de confidencialitat (segons model Annex I, pàg. 57 del PCAP)
  • Declaració responsable (segons model pàg. 16, 17, 18 i 19 del PCAP)
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lote 1: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, GAS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS A GRANOLLERS
   • Proposta tècnica del Lot 1 (segons criteri A de la clàusula V, pàg. 27 i 28 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, GAS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS A GRANOLLERS
   • Proposta tècnica del Lot 2 (segons criteri A de la clàusula V, pàg. 30 i 31 del PCAP)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lote 1: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, GAS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS A GRANOLLERS
   • Proposta econòmica del Lot 1 (segons model pàgs. 20, 21 i 22 del PCAP)
  • Lote 2: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, GAS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS A GRANOLLERS
   • Proposta econòmica del Lot 2 (segons model pàgs. 20, 21 i 22 del PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Lot 1: conservació i manteniment preventiu i correctiu del conjunt d'instal·lacions de climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments municipals de les següents entitats adscrites : Ajuntament de Granollers P0809500-B Granollers Mercat, EPE Q0801347-F Patronat Municipal del Museu P5809506H Granollers Promocions SA A59145250 Consorci Montserrat Montero Q0801565-C 556.778,58 Formalitzat
50700000-2 Serveis de reparació i manteniment d'equips d'edificis 

2 Lot 2: conservació i manteniment preventiu i correctiu del conjunt d'instal·lacions de climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments de: Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL, B65237877 111.122,04 Formalitzat
50700000-2 Serveis de reparació i manteniment d'equips d'edificis 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec tècnic

Publicat el 13/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Publicat el 13/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 14/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de confidencialitat

Publicat el 14/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Declaració de solvència tècnica

Publicat el 14/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Subrogació

Publicat el 17/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci ampliació termini

Publicat el 23/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexes 1 i 2 del PPT

Publicat el 23/de jul./2020

Descarregar